Movie 3

Bright field video of the heart regions of wildtype, tnnt2a-/-, and Tg(myl7:tnnt2a); tnnt2a-/- zebrafish at 3 dpf.

Combinatorial genetic replenishments in myocardial and outflow tract tissues restore heart function in tnnt2 mutant zebrafish

Lian Liu, Fei Fei, Ranran Zhang, Fang Wu, Qian Yang, Feng Wang, Shaoyang Sun, Hui Zhao, Qiang Li, Lei Wang, Youhua Wang, Yonghao Gui, and Xu Wang

Biology Open 2019. 8:None-None; doi: 10.1242/bio.046474