Movie 2

Capsaspora actin cytoskeleton in vivo. Time-lapse of a cell transfected with pONSY:Lifeact-mCherry. Images were taken every 10 minutes during 130 minutes. Scale bar represents 5 μm.

Transfection of Capsaspora owczarzaki, a close unicellular relative of animals

Helena Parra-Acero, Núria Ros-Rocher, Alberto Perez-Posada, Aleksandra Kożyczkowska, Núria Sánchez-Pons, Azusa Nakata, Hiroshi Suga, Sebastián R. Najle, and Iñaki Ruiz-Trillo

Development 2018. 145:None-None; doi: 10.1242/dev.162107