Movie 1.

Zoeae with black eyes in control group were active.

Microinjection-based CRISPR/Cas9 mutagenesis in the decapoda crustaceans Neocaridina heteropoda and Eriocheir sinensis

Ran Li, Qinghao Meng, Jiachen Qi, Lezhen Hu, Jinwei Huang, Yichen Zhang, Jiale Yang, and Jinsheng Sun

Journal of Experimental Biology 2022. 225:None-None; doi: 10.1242/jeb.243702